Home KATALOGI

Cytaty

Miłość jest cierpieniem. Człowiek musi kochać, ale nie chce tego.
Katalogi Drukuj Email
 
Nasza Biblioteka została przyjęta w lutym 2009 roku do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego (DZB), a zostało to zrealizowane przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serwis DZB, obsługiwany przez system ALEPH, udostępniadane o książkach, zbiorach audiowizualnych, dokumentach życia społecznego, drukach ulotnych oraz dotyczących regionu artykułach z czasopism. Wszystkie nasze zbiory (poza kolekcją specjalną dla czytelników niepełnosprawnych, obejmującą „książki mówione" na kasetach) są ujęte w katalogu elektronicznym.
 
Aby przejrzeć bazy danych (katalogi) naszej Biblioteki, a także Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz innych bibliotek skupionych w DZB, należy przejść na stronę www.dzb.pl
 
Wejście na stronę www.dzb.pl umożliwia też dalszy dostęp czytelnika do jego konta, co następuje po wykonaniu następujących ruchów:
 • Wejść w zakładkę „Moje konto" (górny pasek)
 • W rubryce „ID użytkownika/kod kreskowy" wpisać kod z karty
 • W rubryce „Hasło" wpisać odwrotność daty urodzenia (np. 19870828)
 • Wybrać z listy „Oddział biblioteki": MiGBP Strzelin

Wchodząc na konto, czytelnik może sam dokonać przedłużenia terminu zwrotu książki, a także potrzebną mu książkę zamówić (zarezerwować).

Należy postępować według podanej instrukcji:

 • Zamawianie książek (po zalogowaniu na koncie):
 • Kliknąć na „Wyszukaj" (górny pasek, 2 wers)
 • „Wpisz słowo lub frazę" - wpisać tytuł ksiązki lub jej autora
 • „Baza do wyszukiwania" - wybrać z listy „Strzelin"
 • Kliknąć na „Dalej"
 • Tabela - kliknąć na podkreślony napis pod „Egzmeplarze"
 • Kliknąć na „Dalej"
 • Tabela, 1 rubryka - kliknąć na „Zamówienie"
 • Kliknąć na „Dalej"
 • Strona „Zamówienie" - po sprawdzeniu kliknąć na „Dalej"
 • Strona z informacją o odbiorze książki - po zapoznaniu się kliknąć na „Dalej"
 • Kliknąć „Koniec sesji", aby wylogować się z konta
UWAGA!
Zamówioną książkę, która jest aktualnie dostępna w naszej bibliotece należy odebrać w ciągu 3 dni. Jeżeli zamówiona książka jest wypożyczona lub już zarezerwowana, to należy na bieżąco śledzić jej sytuację, wchodząc na „Moje konto", gdzie pojawi się informacja o terminie odbioru już zwolnionej książki.
 
 
Prolongowanie terminu zwrotu książek (po zalogowaniu na koncie)
 • „Wypożyczenia" - kliknąć na podkreślony numer
 • Kliknąć na „Przedłuż wszystko" (górny pasek)
 • Jeżeli chcemy przedłużyć tylko 1 z wypożyczonych książek, to należy rozwinąć zakładkę "Wypożyczenia" i po ukazaniu się listy wypożyczonych książek trzeba kliknąć na numer tej konkretnej pozycji, a następnie wybrać słowo "Przedłuż".
 • Kliknąć na „Koniec sesji", aby wylogować się z konta

UWAGA!
Jeżeli książka nie została już zarezerwowana (zamówiona) przez innego czytelnika, to automat przedłuży nam termin jej oddania o 2 tygodnie (czytelnik może dokonać przedłużenia terminu dwa razy). Prolongatę należy zrobić najpóźniej w ostatnim dniu jej pierwotnego terminu zwrotu.

 
SZUKAĆ MOŻNA TAKŻE Z PRIMO
Nowa tzw. multiwyszukiwarka PRIMO ułatwi czytelnikom dotarcie do różnych źródeł informacji gromadzonych w bibliotekach DZB tj. opisów katalogowych książek, czasopism, artykułów, dokumentów życia społecznego i zagadnień; zeskanowanych materiałów wchodzących w skład biblioteki "Cyfrowy Dolny Śląsk", ibuków oferowanych przez Wydawnictwo PWN na platformie LibraIbuk.pl i innych. Mimo tej różnorodności (w przyszłości planowane jest dołączenie kolejnych źródeł) wyszukiwanie w PRIMO jest łatwe i intuicyjne dzięki możliwości ograniczania dowolnie dużych wyników, za pomocą okienek (tzw. faset) po prawej stronie ekranu. Wyszukane wyniki można zawężać wg. wielu kryteriów np.: typu dokumentu, daty wydania, tematu, autora itp.

Na szczególną uwagę użytkowników zasługują dwie opcje przydatne w wyszukiwaniu:

 • Pierwsza to znajdujaca się po lewej stronie przycisku "szukaj" lista "wszystkie biblioteki". Pozwala ona ograniczyć wyszukiwanie do wskazanej biblioteki.
 • Druga, to widoczna po lewej stronie ekranu faseta "Pokaż tylko" dzięki której możemy zdecydować czy wyświetlamy wyniki dotyczące materiałów dostępnych w przeszukiwanej bibliotece, czy wszystkich materiałów dostępnych online (ibuków).


Dotychczasowa wyszukiwarka zasobów DZB nadal będzie dostępna na stronie www.dzb.pl. Jej wyłączenie nie jest planowane. Użytkownicy mogą korzystać z dowolnej wyszukiwarki aby docierać do interesujących informacji i materiałów w sposób jak najwygodniejszy, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i przyzwyczajeniami. Podobnie jak w dotychczasowej przeglądarce zasobów DZB, w PRIMO wszystkie materiały można zamawiać, drukować i przesyłać na wskazany adres e-mail zestawienia bibliograficzne, przeglądać konto czytelnika z aktualnymi informacjami o ew. zaległościach itp.

WYSZUKIWARKA PRIMO

Udanych poszukiwań w PRIMO
Zespół Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego