Home Konkursy WIERSZ NA 102!

Cytaty

Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem.
WIERSZ NA 102! Drukuj Email
Wpisał Maria Tyws   
Poniedziałek, 15. Marzec 2010 21:22
 • To już 4. edycja konkursu poetyckiego.
 • Tym razem proponujemy temat: “Znikanie” (interpretacja hasła dowolna)
 • Zapraszamy młodzież i dorosłych do piór!
 • Prace przyjmujemy do 16 kwietnia 2010 r.
 • Zwycięzca otrzyma 102 złote w gotówce!
Szczegółowa informacja zawarta jest w Regulaminie konkursu.

R E G U L A M I N    K O N K U R S U   “W I E R S Z   N A    1 0 2 !”
Edycja IV – „ZNIKANIE

 1. Organizatorem Konkursu “Wiersz na 102!” jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  w Strzelinie – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych. Konkurs jest  przedsięwzięciem cyklicznym i kolejne edycje będą realizowane z częstotliwością raz na rok. Celem Konkursu jest pobudzenie zainteresowań poezją, zwłaszcza jej czynnym uprawianiem wśród szerszego kręgu amatorów, jako cennym przejawem wyzwolonej kreatywności.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych i starszej młodzieży (od lat 16).  Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zgłoszeni przez macierzyste placówki oświatowe, sekcje zainteresowań, opiekunów lub indywidualnie – a także wszyscy chętni z wolnego naboru (poza środowiskiem szkolnym, konkurs zostanie ogłoszony w  dostępnych  miejscach publicznych, w tym na terenie Biblioteki i na jej stronie www).
 3. Poszczególni uczestnicy mogą być reprezentowani przez jeden własny utwór poetycki o dowolnej formie, a jedynym ogranicznikiem jest długość wiersza nie przekraczająca w zapisie maszynowym dwóch stron. Zależy nam na pozyskaniu szczerych i oryginalnych wypowiedzi poetyckich, ujawniających jednostkowe przemyślenia i wrażliwość na tworzywo słowne.
 4. W tegorocznej edycji uczestnicy wypowiadają się  na zadany temat, streszczony w lapidarnym haśle – ZNIKANIE. Wierzymy w inspirującą moc tego słowa i przyjmiemy każdą jego interpretację. Oczekujemy wierszy nowych, specjalnie napisanych na ten konkurs, które nie były publicznie udostępniane (wydawane, prezentowane, nagradzane).
 5. Każdy z uczestników obowiązany jest tekst zgłoszonego do konkursu wiersza przekazać bezpośrednio lub drogą pocztową, w kopercie opatrzonej identyfikacyjnym znakiem (godło, pseudonim - w środku zamknięta koperta z danymi osobowymi i podaną formą kontaktu) do Biblioteki (najlepiej do Wypożyczalni dla Dorosłych na 1. piętrze) w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2010 roku, a następnie zaprezentować go osobiście (dopuszcza się też pośrednictwo wskazanej osoby), odczytując z kartki,  na uroczystym spotkaniu wszystkich konkurentów i publiczności. Uwaga! Nie jest wymagane pamięciowe opanowanie wiersza, ani jego aktorska interpretacja – prezentacja ma charakter przede wszystkim informacyjny i jej forma nie podlega ocenie jury.
 6. Publiczna prezentacja wierszy konkursowych nastąpi w Czytelni dla Dorosłych MiGBP w Strzelinie (1. piętro) w środę – 28. 04. `10 o godzinie 16. Uwaga! Zastrzega się prawo  zmiany tego terminu. W odpowiednim czasie pojawi się  na terenie Biblioteki precyzyjny komunikat w tej sprawie. Na tym spotkaniu, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych do Konkursu propozycji, zostanie ogłoszony werdykt jury. W skład 3-osobowej komisji oceniającej wejdą: przedstawiciel organizatora – dyrektor Biblioteki, przedstawiciel środowisk oświatowo-kulturalnych, literat lub dziennikarz. Dla wyłonionego tą drogą zwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 102 zł netto, która zostanie wypłacona zaraz po ogłoszeniu werdyktu. Dodatkowo przewidziana jest Nagroda Publiczności o charakterze rzeczowym. Fundatorem nagród jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie. Zastrzega się możliwość publikacji zwycięskich wierszy na łamach prasy lokalnej, a także podania ich do publicznej wiadomości na terenie Biblioteki oraz na stronie internetowej.

KONTAKT: adres – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie
ul. Adama Mickiewicza 4, 57-100 Strzelin
telefon – 071 3920281, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.bibliotekapubliczna.strzelin.pl                           
osoba odpowiedzialna – Maria TywsStrzelin, 10.04. 2010 r.