Home Jak się zapisać?

Cytaty

Jeśli nie możesz zrobić czegoś dziś, odłóż to na jutro. Będziesz miał dwa dni wolnego.
Jak się zapisać? Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:34

Na skróty: potrzebny dokument + (niepełnoletni) podpis rodzica lub opiekuna/za darmo/spoza powiatu - za zwrotną kaucją wpisową

 

Do biblioteki mogą zapisać się mieszkańcy powiatu strzelińskiego.*

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.

 

Warunkiem zapisu jest:

 
  • okazanie ważnego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniów – Legitymacji Szkolnej),

  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się D.O.).

Po zarejestrowaniu się każdy czytelnik posiada indywidualne konto elektroniczne i otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich agend biblioteki (poza Filią i zbiorami specjalnymi dla niepełnosprawnych). W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych). Dotyczy to również kart wydawanych osobom  do lat 18.

Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

* Zainteresowane osoby, które nie są stałymi mieszkańcami powiatu strzelińskiego dodatkowo są zobowiązane do wpłacenia zwrotnej kaucji (kaucja wpisowa – 20zł za 1 książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych – wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki).

Ostatnia zmiana Czwartek, 05. Styczeń 2017 15:22