Home Jak się zapisać?

Cytaty

Miłość jest cierpieniem. Człowiek musi kochać, ale nie chce tego.
Jak się zapisać? Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:34

Na skróty: potrzebny dokument + (niepełnoletni) podpis rodzica lub opiekuna/za darmo/spoza powiatu - za zwrotną kaucją wpisową

 

Do biblioteki mogą zapisać się mieszkańcy powiatu strzelińskiego.*

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.

 

Warunkiem zapisu jest:

 
  • okazanie ważnego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniów – Legitymacji Szkolnej),

  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się D.O.).

Po zarejestrowaniu się każdy czytelnik posiada indywidualne konto elektroniczne i otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich agend biblioteki (poza Filią i zbiorami specjalnymi dla niepełnosprawnych). W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych). Dotyczy to również kart wydawanych osobom  do lat 18.

Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 

* Zainteresowane osoby, które nie są stałymi mieszkańcami powiatu strzelińskiego dodatkowo są zobowiązane do wpłacenia zwrotnej kaucji (kaucja wpisowa – 20zł za 1 książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych – wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki).

Ostatnia zmiana Czwartek, 05. Styczeń 2017 15:22