Home Regulaminy Regulamin korzystania z Internetu

Cytaty

Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na szukanie go warto poświęcić życie.
Drukuj Email
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 1

 

 1. Prawo korzystania z internetu mają wszyscy zainteresowani posiadający imienną kartę naszej Biblioteki., która jest wydawana nieodpłatnie (w razie jej zagubienia lub zniszczenia opłata za wydanie kolejnej karty wynosi 10 zł).
 2. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z internetu jest zostawienie u dyżurnego bibliotekarza imiennej karty bibliotecznej, która jest zwracana po zakończeniu usługi oraz wpisanie się do zeszytu obecności, który jest wyłożony w Czytelni.
 4. Korzystających z internetu obowiązują regulaminowe przepisy dotyczące zachowania się w Czytelni – nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i spożywać posiłków, należy zachować ciszę.

 

§ 2

 

 1. Czas korzystania z internetu jest nielimitowany, a w szczególnych przypadkach, gdyby liczba zainteresowanych przekraczała ilość stanowisk dostępu,  bibliotekarz może ograniczyć czas dla  pojedynczego użytkownika.
 2. Za wydruk komputerowy pobiera się opłatę w wysokości 50 gr za 1 stronę.

 

§ 3

 

 1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy komputera należy o tym powiadomić bibliotekarza, nie podejmując żadnych prób naprawy.
 2. Użytkownikom nie wolno:
 • korzystać z własnych nośników elektronicznych, typu dyskietka, dysk, CD-Rom;
 • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera;
 • korzystać z oprogramowania nie ujętego w § 4, zainstalowanego na dysku komputera bez powiadomienia i uzyskania zgody bibliotekarza.

 

§ 4

 

 1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych na CD-ROM i dyskietkach dołączonych do książek udostępnianych w bibliotece.
 2. Korzystanie z programów multimedialnych dostępnych w bibliotece jest bezpłatne.
 3. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programu może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

 

§ 5

 

 1. Korzystanie z zasobów sieci internetowej jest możliwe przy pomocy przeglądarki – Internet Explorer i ogranicza się do serwisów WWW – Word Wide Web.
 2. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w internecie.DYREKTOR
Maria Tyws


Strzelin, 22.11.2016 r.