Home Jak korzystać? Korzystanie ze zbiorów

Cytaty

Miłość jest cierpieniem. Człowiek musi kochać, ale nie chce tego.
Podstawowe zasady korzystania ze zbiorów
Czytelnie Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:38

Na skróty: za darmo książki, prasa, internet

 • z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, którzy posiadają naszą kartę biblioteczną,

 • korzystanie z czytelni jest nieodpłatne (płatne są tylko usługi kserograficzne i wydruki z internetu – wg stawek regulaminowych),

 • księgozbiór podręczny jest dostępny tylko na miejscu (w uzasadnionych przypadkach i na warunkach podanych przez bibliotekarza może nastąpić wypożyczenie na zewnątrz, ale tylko osobom zapisanym do naszej biblioteki).

Ostatnia zmiana Czwartek, 05. Styczeń 2017 15:33
 
Wypożyczalnie Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:37

Na skróty: za darmo/zapis na dowód osobisty/korzystanie na podstawie karty czytelnika/max. 4 książki (także audiobooki) na 1 miesiąc i 3 filmy na tydzień/wolny dostęp do zbiorów/ katalog elektroniczny (DZB, program ALEPH)

 • wypożyczenia są nieodpłatne (w przypadku zbiorów audiowizualnych – z wyjątkiem audiobooków - pobiera się zwrotną kaucję wg zasad regulaminowych),

 • wypożyczenia wymagają zapisania się do naszej biblioteki i mogą z nich korzystać mieszkańcy powiatu strzelińskiego (Zainteresowani, którzy nie są mieszkańcami powiatu strzelińskiego mogą korzystać z wypożyczalni po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL, poznaniu regulaminu i podpisaniu zobowiązania do jego przestrzegania oraz wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 20 zł za 1 książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych kaucję ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki.),

 • zapisany do biblioteki czytelnik posiada własne konto elektroniczne i otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zbiorów i usług w Bibliotece Głównej (z wyłączeniem kolekcji specjalnej dla czytelników niepełnosprawnych oraz poza Filią),

 • książki i materiały audiowizualne nie są magazynowane, a czytelnik wybiera je w wolnym dostępie do półek,

 • jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (w przypadku publikacji wieloczęściowych za jednostkę uważa się 1 wolumin),

 • wypożyczenie następuje na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki - dokonuje tego sam czytelnik poprzez własne konto elektroniczne, ew. kontaktując się z bibliotekarzem – patrz Regulamin Wypożyczalni),

 • za przetrzymywanie wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych ponad dopuszczony termin biblioteka pobiera karę pieniężną wg zasad określonych regulaminowo (książka – 0,05 zł za każdy roboczy dzień zwłoki, audiobook - 0,15 zł za 1 dzień roboczy, film - 3 zł za 1 dzień),

 • jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł (dot. wypożyczeń zarówno książek, jak i zbiorów audiowizualnych), nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki,

 • czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 • wszystkie zbiory są skatalogowane w elektronicznej bazie danych ( Dolnośląski Zasób Biblioteczny - program ALEPH); w tym systemie istnieje możliwość rezerwowania (zamawiania) książek przez czytelnika.

Ostatnia zmiana Środa, 30. Styczeń 2013 07:55