Home Jak korzystać? Korzystanie ze zbiorów

Cytaty

Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
Podstawowe zasady korzystania ze zbiorów
Czytelnie Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:38

Na skróty: za darmo książki, prasa, internet

 • z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, którzy posiadają naszą kartę biblioteczną,

 • korzystanie z czytelni jest nieodpłatne (płatne są tylko usługi kserograficzne i wydruki z internetu – wg stawek regulaminowych),

 • księgozbiór podręczny jest dostępny tylko na miejscu (w uzasadnionych przypadkach i na warunkach podanych przez bibliotekarza może nastąpić wypożyczenie na zewnątrz, ale tylko osobom zapisanym do naszej biblioteki).

Ostatnia zmiana Czwartek, 05. Styczeń 2017 15:33
 
Wypożyczalnie Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:37

Na skróty: za darmo/zapis na dowód osobisty/korzystanie na podstawie karty czytelnika/max. 4 książki (także audiobooki) na 1 miesiąc i 3 filmy na tydzień/wolny dostęp do zbiorów/ katalog elektroniczny (DZB, program ALEPH)

 • wypożyczenia są nieodpłatne (w przypadku zbiorów audiowizualnych – z wyjątkiem audiobooków - pobiera się zwrotną kaucję wg zasad regulaminowych),

 • wypożyczenia wymagają zapisania się do naszej biblioteki i mogą z nich korzystać mieszkańcy powiatu strzelińskiego (Zainteresowani, którzy nie są mieszkańcami powiatu strzelińskiego mogą korzystać z wypożyczalni po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL, poznaniu regulaminu i podpisaniu zobowiązania do jego przestrzegania oraz wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 20 zł za 1 książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych kaucję ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki.),

 • zapisany do biblioteki czytelnik posiada własne konto elektroniczne i otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zbiorów i usług w Bibliotece Głównej (z wyłączeniem kolekcji specjalnej dla czytelników niepełnosprawnych oraz poza Filią),

 • książki i materiały audiowizualne nie są magazynowane, a czytelnik wybiera je w wolnym dostępie do półek,

 • jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (w przypadku publikacji wieloczęściowych za jednostkę uważa się 1 wolumin),

 • wypożyczenie następuje na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki - dokonuje tego sam czytelnik poprzez własne konto elektroniczne, ew. kontaktując się z bibliotekarzem – patrz Regulamin Wypożyczalni),

 • za przetrzymywanie wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych ponad dopuszczony termin biblioteka pobiera karę pieniężną wg zasad określonych regulaminowo (książka – 0,05 zł za każdy roboczy dzień zwłoki, audiobook - 0,15 zł za 1 dzień roboczy, film - 3 zł za 1 dzień),

 • jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł (dot. wypożyczeń zarówno książek, jak i zbiorów audiowizualnych), nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki,

 • czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

 • wszystkie zbiory są skatalogowane w elektronicznej bazie danych ( Dolnośląski Zasób Biblioteczny - program ALEPH); w tym systemie istnieje możliwość rezerwowania (zamawiania) książek przez czytelnika.

Ostatnia zmiana Środa, 30. Styczeń 2013 07:55