IZRAEL DLA PIELGRZYMÓW Drukuj
Wpisał Maria Tyws   
Poniedziałek, 20. Kwiecień 2020 13:27

Izrael, to jeden z najważniejszych celów pielgrzymek religijnych. Mało tego! Znajdują się tam miejsca święte dla wyznawców aż trzech wielkich religii monoteistycznych. Dla Żydów to ojczyzna obiecana im przez samego Boga, zwana Ziemią Izraela, czyli – zgodnie z zapisem w Starym Testamencie – patriarchy Jakuba, którego potomkowie stworzyli ten biblijny naród. Ziemia Izraela została w 7 wieku podbita przez muzułmanów i aż do początku 20 w. pozostawała we władzy Imperium Osmańskiego. Wyznawcy islamu także mają tu swoje istotne miejsca: na Wzgórzu Świątynnym złoci się Kopuła na Skale, zaś w pobliżu tego sanktuarium dumnie wznosi się Meczet Al-Aksa. Ten kawałek świata ma też niezwykłą wagę dla chrześcijan – tu bowiem dokonał się żywot Jezusa Chrystusa, którego zwieńczeniem było Wniebowstąpienie, co miało miejsce na Górze Oliwnej. Spójrzmy zatem z perspektywy tejże góry na panoramę Jerozolimy – miasta naznaczonego przez trzy religie.

1


To kultowe miejsce zasługuje na osobne omówienie. Teraz odbędziemy naszą wędrówkę po innych miejscach Izraela i zrobimy to głównie chrześcijańskim tropem. Bowiem pielgrzymowanie po tej ziemi to jak czytanie biblijnego alfabetu. Zaczniemy od Nazaretu, który przed nami odwiedziło trzech papieży, wśród nich Jan Paweł II w roku 2000. Nic dziwnego, bo właśnie tam był początek: Archanioł Gabriel zwiastował Marii, iż stanie się Matką Syna Bożego, po czym – jak czytamy w Ewangeliach – właśnie Nazaret był miejscem dorastania Jezusa. Dziś, to miasto nazywane „arabską stolicą Izraela", pełne jest ważnych dla chrześcijan sanktuariów. Najważniejsza z nich to Bazylika Zwiastowania Pańskiego, która – niezależnie od jej religijnego znaczenia – ze względu na unikalną architekturę stała się prawdziwym symbolem tego miasta. Bazylikę wzniesiono w latach 60. ubiegłego wieku według projektu mediolańskiego architekta Giovanniego Muzio.

2


2a

Kiedy wchodzimy przez te drzwi w głównej fasadzie do wnętrza monumentalnej świątyni, to zauważamy, że składa się ona z dwóch dużych kościołów. Patrząc w górę, dostrzegamy w pionie ich łącznik w postaci wielkiego otworu o kształcie ośmiokąta. Kościół dolny obejmuje Grotę Zwiastowania oraz pozostałości starożytnych ruin znajdujących się pod bazyliką.

2b


Natomiast ten górny jest nowoczesną budowlą o ciekawej konstrukcji żelbetowej i stożkowej kopule, której uroku dodaje promienisty układ żeber odtwarzający symboliczny kwiat lilii.

2c


2ć

Cały kościół wypełnia magiczne światło przepuszczane przez piękne witraże oraz liczne elementy dekoracyjne – przeważnie są to wizerunki Matki Boskiej ofiarowane przez różne narody. Wśród nich nie mogło zabraknąć daru polskiego – ceramicznego reliefu z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

2dW bliskim sąsiedztwie bazyliki, podobno w miejscu niegdysiejszego warsztatu ciesielskiego św. Józefa, na początku XX wieku postawiono kościół właśnie jemu poświęcony.

2e


Wnętrze kościoła ma skromny wystrój, ale i tak wzrusza tym hołdem oddanym ojcowskiej miłości, bo przecież tak czułym opiekunem dla Jezusa był mąż Marii.

2f


Potwierdza to znajdująca się przed kościołem współczesna rzeźba z brązu, zaś jej mocno przetarte kolana „józefowe" wskazują na okazywane mu w symbolicznym geście szacunek i sympatię.

2g

Cofnijmy się zatem do chwili kiedy Maria, będąc pod troskliwą opieką Józefa, powiła syna, czyli do ... stajenki betlejemskiej. Może to zdziwić, ale tak ona wygląda obecnie. Przyjęła postać Bazyliki Narodzenia Pańskiego, którą wzniesiono w Betlejem nad miejscem, gdzie – według tradycji chrześcijańskiej – narodził się Jezus. Postawiona w IV wieku, a następnie przebudowywana w wiekach VI i XII bazylika należy do najstarszych, nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie.

3 Betlejem Bazylika Narodzenia Pańskiego

Opiekę nad bazyliką sprawują mnisi greccy i ormiańscy, co widać po wystroju prezbiterium. Na tej fotce widać również tłoczących się obok niego ludzi, którzy pragną wejść do znajdującej się poniżej groty zamienionej w kaplicę.

3a

Wreszcie jest! Grota Narodzenia, w której centralne miejsce symbolicznie oznaczono łacińską srebrną gwiazdą z 1717 r. Klękający pielgrzymi dotykają ją ze wzruszeniem, wielu składa pocałunek.

3b

Pozostajemy w tym samym nastroju, odwiedzając jeszcze położoną w pobliżu Grotę Mleczną, w której Święta Rodzina miała przygotowywać się do ucieczki do Egiptu. Według palestyńskich podań, gdy Józef ponaglał Maryję, kilka kropel karmiącej matki miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe. Już od VI wieku sproszkowany jasny tuf uważany był za relikwię, wzmagając kult maryjny.

4

Opiekę nad tym miejscem sprawują franciszkanie i to przez ich pochodzące z 19 wieku obiekty klasztorne wchodzimy do groty.

4a

W 2006 roku wybudowano nowy kościół oraz kaplicę wieczystej adoracji. Trzeba przyznać, że realizacja według projektu włoskiego architekta, mimo prostoty wystroju, emanuje niezwykłą duchowością.

4b

Jest jeszcze inny obiekt poświęcony Świętej Rodzinie, a zwłaszcza kultowi maryjnemu, który stał się popularnym miejscem pielgrzymek czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej. To 19-wieczny budynek klasztorny karmelitów bosych Stella Maris, zlokalizowany na górze Karmel koło Hajfy.

5 Stella Maris

Warto dodać, że kościół poświęcony jest także prorokowi Eliaszowi. Grota Eliasza to święte miejsce dla judaizmu, w którym prorok miał medytować w IX w. p.n.e., po czym ruszył na ratunek zagrożonej religii Jahwe, rzucając wyzwanie pogańskim kapłanom.

5a Grota Eliasza

Warto odwiedzić jeszcze jedno miejsce pozostające pod opieką braci franciszkańskiej - sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa. Kościół wybudowano pod koniec 19 wieku na ruinach sakralnego obiektu z wieku VI, wkomponowując w nową fasadę kolumny z tamtej budowli.

6

Podobno, przed wiekami była tu synagoga, w której brała ślub para młoda z wesela, na którym gościł Jezus z matką. Na godach weselnych Jezus przemienił wodę w wino, a dokonał tego w Kanie Galilejskiej. Różne miejscowości pretendują do miana ewangelicznej Kany, ale tradycja chrześcijańska utożsamia ją z miejscowością Kefar Kanna w Galilei. Do dzisiaj młode pary przed tym ołtarzem składają swoje śluby, choć i te starsze pary – obecne wśród docierających tu pątników - także mogą je odnowić, aby umocnić więzy małżeńskie. Natomiast wszyscy odwiedzający to miejsce zwyczajowo kupują w Kanie ... oczywiście, wino.

6a

Ten ostatni akcent zwykle nastraja wszystkich bardzo pozytywnie. Warto do tego jeszcze dodać niesamowite wrażenia estetyczne, jakich dostarczają ogrody bahaitów w Hajfie.

7

Bahaizm, to nowy, bo 19-wieczny ruch religijny – szlachetny, choć nieco utopijny w swym uniwersalistycznym charakterze. Jego założyciel – perski reformator o pseudonimie Baha 'Ullach, którego mauzoleum widnieje pośród wspaniałych tarasowych ogrodów, pragnął bowiem unifikacji wyznań (głównie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), widząc w tym podstawę do zbliżenia między narodami.

7a

Niech to piękne przesłanie zakończy naszą pielgrzymkę do Izraela - miejsca, w którym te 3 religie spotykają się. Jednak ta pielgrzymka wymaga jeszcze istotnego uzupełnienia o miejsce wyjątkowe. Dlatego już teraz zapraszam do kultowej Jerozolimy.

Ostatnia zmiana Czwartek, 23. Kwiecień 2020 19:51