Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych Drukuj
Wpisał Maria Tyws   
Czwartek, 04. Czerwiec 2009 13:36

(mogą realizować swoją pracę osobno lub razem, np. rodzice i dzieci)

“ARCHANIOŁ MICHAŁ JEST WŚRÓD NAS”.

Prace - ukazujące postać Patrona Strzelina w różnych zabawnych i pomysłowych sytuacjach z życia naszego miasta i jego mieszkańców - mogą być wykonane dowolną kombinacją technik (malarska, rysunkowa, graficzna, fotograficzna) przy zastosowaniu montażu, metodą ręcznego wklejania lub komputerową.
Przykładowo proponujemy: sfotografować wybrany fragment miasta lub sytuację miejską (można też sfotografować własną sytuację rodzinną), a następnie do zdjęcia (format minimum 15x21 cm) wkomponować postać własnoręcznie namalowanego lub wyciętego z powielonej reprodukcji Archanioła Michała tak, aby stworzyć zaskakującą, wesołą, sympatyczną anegdotkę. Można posłużyć się krótkim tekstem, np. w postaci podpisu lub komiksowego dymka.
Życzymy dobrej zabawy!

Najlepsze prace zostaną nagrodzone,
zwycięzca otrzyma odtwarzacz DVD!

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas
uroczystych obchodów Święta Patrona Miasta (końcówka września).
Prace konkursowe należy składać w Bibliotece do 18 września 2009 r.

Oto nasza propozycja (poza konkursem)
michal_archaniol


Strzelin, 08.06. 2009 r.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
“ARCHANIOŁ MICHAŁ JEST WŚRÓD NAS”


 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelinie.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Dnia Patrona Miasta, co znajduje odzwierciedlenie w tematyce zadania plastycznego, które jest przedmiotem konkursowych zmagań.
 3. Celem konkursu jest wyeksponowanie wątka strzelińskiego oraz pobudzenie aktywności twórczej w powiązaniu z dobrą zabawą.
 4. Konkursowe zadanie premiuje pomysłowość, inwencję, wyobrażnię, poczucie humoru oraz umiejętności warsztatowe.
 5. Uczestnicy konkursu mają przedstawić postać Patrona Strzelina – Archanioła Michała w zaskakujących, zabawnych i sympatycznych kontekstach strzelińskich – interersująco wkomponować jego wizerunek w pejzaż miasta, w realia życia ulicznego, w sytuacje rodzinne, we własne realia domowe – tak, aby w sposób przyjazny, dowcipny i niekonwencjonalny pokazać jego wyobrażoną obecność wśród naszej społeczności. Dla wykreowania anegdoty można posłużyć się krótkim tekstem, typu: podpis, komiksowy dymek, krótka rymowanka, jednak zawsze skojarzonym z warstwą obrazową.
 6. Spodziewane są prace plastyczne o charakterze płaskim (dopuszcza się relief, ale już nie formy pełnoplastyczne), zrealizowane przy użyciu kombinacji dowolnych technik: malarskiej, rysunkowej, graficznej, fotograficznej, łączonych metodą ręcznego montażu lub przy zastosowaniu grafiki komputerowej. Zalecamy, aby to fotografia o minimalnych wymiarach 15x21 cm była bazą dla elementów kolażowych.
 7. Adresatem konkursu są dzieci, młodzież i dorośli.  Dzieci mogą pracować samodzielnie, albo w zespole, np. z rodzicem (przykładowo – rodzic fotografuje motyw i wkleja do zdjęcia sylwetę Archanioła, wykonaną przez dziecko).
 8. Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej do 18 września 2009r.
 9. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora/autorów. Należy też podać na osobnej kartce następujące dane: wiek (osoby dorosłe mogą ograniczyć się do adnotacji “Dorosły”), w przypadku uczniów – nazwę szkoły, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 10. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. Decyzja jurorów jest ostateczna. Jurorzy, na podstawie otrzymanego materiału konkursowego, zdecydują o ew. wprowdzeniu kategorii wiekowych przy ocenie prac. Przewidziana jest 1 Nagroda Główna w postaci odtwarzacza DVD.  Pozostałe nagrody również będą miały charakter rzeczowy.
 11. Publiczne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Miasta (końcówka września `09). O szczegółowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie. Obecność na uroczystości, zwłaszcza laureatów, jest obowiązkowa (jeżeli nie jest możliwy osobisty odbiór nagrody, to musi być upoważniony reprezentant laureata).
 12. Nieodłącznym elementem konkursu będzie wystawa pokonkursowa, dostępna dla publiczności w miejscu organizacji imprezy (plener), a następnie na terenie Biblioteki. Prace nagrodzone będą publikowanie na bibliotecznej stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych.
 13. Ewentualne zapytania proszę kierować do pracowników Biblioteki (dorośli – Maria Tyws, dzieci – Lidia Widelska i Dorota Czarnecka-Kolwitz) – telefon 071 392 02 81, e-maill bibliotekapubliczna.strzelin.pl, adres: Mickiewicza 4, 57-100 Strzelin.
Ostatnia zmiana Wtorek, 16. Czerwiec 2009 18:53