UWAGA! Konkurs inicjatyw oddolnych!

Reklama akcji i konkursu Inicjatyw Oddolnych przeprowadzanych przez bibliotekę

Poniżej pobierzesz Regulamin Konkursu, Wniosek i załącznik Kosztów Kwalifikowanych.

Wnioski muszą zostać złożone osobiście w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie przy ul. Grahama bella 3a.

Wnioski przyjmujemy do 14 marca 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do dnia 22 marca 2022 roku.

Inicjatywy realizowane będą od 1 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku.

Kontakt: tel. 71 3920281 – Katarzyna Jurek, Karolina Stępień.

Projekt inicjatywy oddolnej w działaniach “Kulturalnego Budzika w Strzelinie ” realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 #nck#narodowyprogramrozwojuczytelnictwa#kulturalnybudzikMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Centrum KulturyNPRCz 2.0