Projekt dla seniorów ” 6 Stacji Coolturalnej Generacji” c. d.

Nasz projekt dla seniorów 6 Stacji Cooulturalnej Generacji dojeżdża do stacji SZTUKA. W lutym spotykamy się 4 razy.

Zapisy : 713920281

Ilość miejsc ograniczona ZAPRASZAMY !!!!!

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0” edycja V

@Fundacja BGK

#generacja6.0