Z książką w podróży!

Zaczynamy akcję z Książką w podróży już 11 czerwca! Jaroslav Rudiś przyjedzie do nas oczywiście pociągiem.

Spotkanie rozpocznie się o 17.30 przy strzelińskim dworcu. Autor jest miłośnikiem kolejnictwa, dworców i pociągów, jego książki często powstawały podczas podróży i do podroży nawiązują. Scenografia strzelińskiego dworca będzie dla tego spotkania najlepsza. Dla uczestników przewidujemy słodką niespodziankę! Przyjdźcie, zapraszamy!

Projekt dofinansowany ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego