Katalogi

  Nasza Biblioteka została przyjęta w lutym 2009 roku do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego (DZB), a zostało to zrealizowane przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Serwis DZB, obsługiwany przez system ALEPH, udostępniadane o książkach, zbiorach audiowizualnych, dokumentach życia społecznego, drukach ulotnych oraz dotyczących regionu artykułach z czasopism. Wszystkie nasze zbiory (poza kolekcją specjalną dla czytelników niepełnosprawnych, obejmującą „książki mówione” na kasetach) są ujęte w katalogu elektronicznym.  
Aby przejrzeć bazy danych (katalogi) naszej Biblioteki, a także Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz innych bibliotek skupionych w DZB, należy przejść na stronę www.dzb.pl   Wejście na stronę www.dzb.pl umożliwia też dalszy dostęp czytelnika do jego konta, co następuje po wykonaniu następujących ruchów:
Wejść w zakładkę „Moje konto” (górny pasek) W rubryce „ID użytkownika/kod kreskowy” wpisać kod z karty W rubryce „Hasło” wpisać odwrotność daty urodzenia (np. 19870828) Wybrać z listy „Oddział biblioteki”: MiGBP Strzelin Wchodząc na konto, czytelnik może sam dokonać przedłużenia terminu zwrotu książki, a także potrzebną mu książkę zamówić (zarezerwować). Należy postępować według podanej instrukcji: Zamawianie książek (po zalogowaniu na koncie): Kliknąć na „Wyszukaj” (górny pasek, 2 wers) „Wpisz słowo lub frazę” – wpisać tytuł ksiązki lub jej autora „Baza do wyszukiwania” – wybrać z listy „Strzelin” Kliknąć na „Dalej” Tabela – kliknąć na podkreślony napis pod „Egzmeplarze” Kliknąć na „Dalej” Tabela, 1 rubryka – kliknąć na „Zamówienie” Kliknąć na „Dalej” Strona „Zamówienie” – po sprawdzeniu kliknąć na „Dalej” Strona z informacją o odbiorze książki – po zapoznaniu się kliknąć na „Dalej” Kliknąć „Koniec sesji”, aby wylogować się z konta.

UWAGA!
Zamówioną książkę, która jest aktualnie dostępna w naszej bibliotece należy odebrać w ciągu 3 dni. Jeżeli zamówiona książka jest wypożyczona lub już zarezerwowana, to należy na bieżąco śledzić jej sytuację, wchodząc na „Moje konto”, gdzie pojawi się informacja o terminie odbioru już zwolnionej książki.     Prolongowanie terminu zwrotu książek (po zalogowaniu na koncie) „Wypożyczenia” – kliknąć na podkreślony numer Kliknąć na „Przedłuż wszystko” (górny pasek) Jeżeli chcemy przedłużyć tylko 1 z wypożyczonych książek, to należy rozwinąć zakładkę “Wypożyczenia” i po ukazaniu się listy wypożyczonych książek trzeba kliknąć na numer tej konkretnej pozycji, a następnie wybrać słowo “Przedłuż”. Kliknąć na „Koniec sesji”, aby wylogować się z konta.

UWAGA!
Jeżeli książka nie została już zarezerwowana (zamówiona) przez innego czytelnika, to automat przedłuży nam termin jej oddania o 2 tygodnie (czytelnik może dokonać przedłużenia terminu dwa razy). Prolongatę należy zrobić najpóźniej w ostatnim dniu jej pierwotnego terminu zwrotu.  

SZUKAĆ MOŻNA TAKŻE Z PRIMO
Nowa tzw. multiwyszukiwarka PRIMO ułatwi czytelnikom dotarcie do różnych źródeł informacji gromadzonych w bibliotekach DZB tj. opisów katalogowych książek, czasopism, artykułów, dokumentów życia społecznego i zagadnień; zeskanowanych materiałów wchodzących w skład biblioteki “Cyfrowy Dolny Śląsk”, ibuków oferowanych przez Wydawnictwo PWN na platformie LibraIbuk.pl i innych. Mimo tej różnorodności (w przyszłości planowane jest dołączenie kolejnych źródeł) wyszukiwanie w PRIMO jest łatwe i intuicyjne dzięki możliwości ograniczania dowolnie dużych wyników, za pomocą okienek (tzw. faset) po prawej stronie ekranu. Wyszukane wyniki można zawężać wg. wielu kryteriów np.: typu dokumentu, daty wydania, tematu, autora itp. Na szczególną uwagę użytkowników zasługują dwie opcje przydatne w wyszukiwaniu: Pierwsza to znajdujaca się po lewej stronie przycisku “szukaj” lista “wszystkie biblioteki“. Pozwala ona ograniczyć wyszukiwanie do wskazanej biblioteki. Druga, to widoczna po lewej stronie ekranu faseta “Pokaż tylko” dzięki której możemy zdecydować czy wyświetlamy wyniki dotyczące materiałów dostępnych w przeszukiwanej bibliotece, czy wszystkich materiałów dostępnych online (ibuków).

Dotychczasowa wyszukiwarka zasobów DZB nadal będzie dostępna na stronie www.dzb.pl. Jej wyłączenie nie jest planowane. Użytkownicy mogą korzystać z dowolnej wyszukiwarki aby docierać do interesujących informacji i materiałów w sposób jak najwygodniejszy, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i przyzwyczajeniami. Podobnie jak w dotychczasowej przeglądarce zasobów DZB, w PRIMO wszystkie materiały można zamawiać, drukować i przesyłać na wskazany adres e-mail zestawienia bibliograficzne, przeglądać konto czytelnika z aktualnymi informacjami o ew. zaległościach itp. WYSZUKIWARKA PRIMO
Udanych poszukiwań w PRIMO
Zespół Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego