WYPOŻYCZALNIE MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Biblioteka realizuje zamówienia od czytelników pełnoletnich na książki z bibliotek krajowych na następujących zasadach:

  • czytelnik wypełnia rewers, możliwie dokładnie opisując zamawianą pozycję,
  • czytelnik z wypożyczonej książki korzysta wyłącznie na miejscu,
  • okres wypożyczenia książki określa biblioteka użyczająca (ew. prolongata może być negocjowana za pośrednictwem bibliotekarza macierzystej placówki),
  • czytelnik ponosi koszty wysłania zamówienia (koszt znaczka pocztowego) oraz zwrotnej przesyłki książki,
  • w razie rezygnacji ze złożonego zamówienia czytelnik musi niezwłocznie powiadomić o tym swoją bibliotekę,
  • czytelnik jest zobowiązany do szczególnej dbałości o zamówioną książkę i ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie straty.