O BIBLIOTECE

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie jest samorządową instytucją kultury, powołaną Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina i działającą na podstawie nadanego przez nią statutu.

NIP 9141520373 REGON 020357650

KONTO Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, nr 67 9588 0004 0000 1283 2000 0010

Kadra zarządzająca:

Dyrektor – Tomasz Duszyński

Główny księgowy – Joanna Franaszczuk

Strukturę instytucji tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. Biblioteka Centralna:
    • Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci (I piętro),
    • Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych (I piętro),
    • Obsługa Czytelników Niepełnosprawnych (parter),
  2. Filia Biblioteczna w Nowolesiu

Dogodnie położona w centrum miasta biblioteka od lat zaspakaja potrzeby czytelnicze lokalnej społeczności. Oddany i zaangażowany personel dba o to, aby ze skromnych warunków lokalowych wydobyć atut kameralności i uczynić z placówki miejsce potrzebne i przyjazne. Staramy się, aby gromadzony księgozbiór był nie tylko wartościowy, ale i adekwatny do oczekiwań naszych czytelników – zapraszając do współudziału w polityce zakupów, chętnie uwzględniamy ich sugestie. Posiadamy zbiory materiałów audiowizualnych – kolekcję filmów i audiobooki (w planach materiały muzyczne).

Do specjalnych zadań placówki należą:

  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów regionalnych (dotyczących miasta, gminy oraz powiatu),
  • aktywna obsługa czytelników niepełnosprawnych (w oparciu o zbiory specjalne oraz konwencjonalne, ale dostarczane bezpośrednio do domu czytelnika obłożnie chorego lub z dysfunkcją ruchu).

Biblioteka przywiązuje dużą wagę do działań kulturalnych i środowiskowych – podejmując liczne inicjatywy popularyzatorskie, edukacyjne i ludyczne, stara się animować życie lokalnej społeczności.