PRASA

  • Z numerów bieżących oraz oprawionych roczników czasopism archiwizowanych korzysta się wyłącznie na miejscu w Czytelni.
  • Wypożyczać na zewnątrz można prasę zdezaktualizowaną (w przypadku dzienników – po tygodniu, a periodyków o innej częstotliwości – po ukazaniu się następnego numeru danego tytułu).
  • Biblioteka archiwizuje tylko prasę lokalną, pozostałe tytuły są przechowywane maximum do dwóch lat.