OBSŁUGA CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Punkt obsługi czytelników kategorii specjalnej znajduje się na parterze budynku dostosowanego do osób z dysfunkcją ruchu. Zgromadzono tam zbiory specjalne („książka mówiona”), zaś dostęp czytelników na wózkach inwalidzkich do zbiorów powszechnych (książki i filmy zgromadzone na 1. piętrze) odbywa się za pośrednictwem pracującego tam bibliotekarza. Dla osób, które same nie mogą dotrzeć do biblioteki (niepełnosprawnych, jak również obłożnie chorych) wprowadzono bezpłatną usługę “księgonoszostwa” – po zasygnalizowaniu nam potrzeby bibliotekarz może nieodpłatnie dostarczać książki i inne materiały biblioteczne do domu i stamtąd je odbierać (taka obsługa jest realizowana tylko w granicach miasta Strzelina).
  • Osoby niewidzące i niedowidzące mogą skorzystać ze zbiorów specjalnych w postaci książki mówionej (na kasetach), a także z powszechnie dostępnych audiobooków (CD, mp3), dysponujemy też niewielkim zbiorem książek z dużą czcionką (w Wypożyczalni dla Dorosłych).
  • czytelnicy kategorii specjalnej obsługiwani są – zarówno na miejscu, jak i w trybie księgonoszostwa – w tradycyjnym systemie wypożyczania (bez konta elektronicznego i karty bibliotecznej),
  • wypożyczenia są nieodpłatne (w przypadku zbiorów audiowizualnych – z wyjątkiem audiobooków – pobiera się zwrotną kaucję wg zasad regulaminowych),
  • czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 4 książki (tradycyjne i „książki mówione” ze zbiorów specjalnych) na okres 2 miesięcy,
  • czytelnicy obsługiwani w trybie księgonoszostwa mogą również korzystać ze zbiorów audiowizualnych powszechnie dostępnych w Wypożyczalni dla Dorosłych – odbywa się to za pośrednictwem bibliotekarza do spraw czytelników specjalnej troski, na zasadach obowiązujących wszystkich użytkowników (audiobooki – bez kaucji, filmy i inne – z kaucją).