MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

  • Ze zbiorów mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie, które zapisały się do naszej Biblioteki.
  • Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z materiałami audiowizualnymi – po wybraniu interesujących ich pozycji przynoszą puste obwoluty do dyżurnego bibliotekarza, który uzupełnia je o właściwy nośnik.
  • Audiobooki są wypożyczane tak, jak książki, czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.
  • Jednorazowo można wypożyczyć max. 4 audiobooki (=4 CD) na okres 1 miesiąca, a za ich przetrzymywanie nalicza się karę w wysokości 0,15 zł za każdy roboczy dzień zwłoki (czytelnik pokrywa też koszt wysłanego pocztą upomnienia).
  • Pozostałe zbiory audiowizualne (filmy) są wypożyczane nieodpłatnie, ale po uiszczeniu zwrotnej kaucji w wysokości 30 zł za jednostkę DVD/CD. Użytkownik zbiorowy może być zwolniony z obowiązku wpłaty kaucji, co wymaga zgody Dyrektora Biblioteki udzielonej na jego pisemną prośbę.
  • Jednorazowo można wypożyczyć 3 filmy (=3 DVD/CD) na okres 7 dni, bez możliwości prolongaty. Za przetrzymywanie tych zbiorów opłata karna wynosi 3 zł od 1 płyty za każdy dzień zwłoki + koszt wysłanego upomnienia.