REGIONALNIE

Czasopisma lokalne (bieżące i oprawione roczniki archiwalne) Słowo Regionu Strzelińskiego (aktualne i arch.) / Expres Strzeliński (arch.) / Gazeta Strzelińska (arch.)/ Nasza Ziemia Strzelińska (arch.) / Ziemia Strzelińska (arch.) / Reporter Strzeliński (arch.) / Życie Regionu Strzelińskiego (arch.), Nowiny Strzelińskie (aktualne)

  • Biblioteka gromadzi wszelkie publikacje (książki, czasopisma, druki ulotne) dotyczące naszego regionu, zwłaszcza miasta Strzelina i powiatu strzelińskiego.
  • Szczególną pozycję w tych zbiorach zajmują tzw. dokumenty życia społecznego, czyli foldery, plakaty, afisze, ulotki, kalendarze, zaproszenia, gazetki okolicznościowe, prospekty turystyczne i tym podobne druki efemeryczne związane z życiem lokalnej społeczności (zbiór został zainicjowany w 2007 r.).
  • Ze zbiorów regionalnych, zwłaszcza roczników czasopism lokalnych i dokumentów życia społecznego, korzysta się na miejscu w Czytelni dla Dorosłych (Czytelnia dla Dzieci także dysponuje wybranymi materiałami z tego zakresu). Część publikacji zwartych została wyodrębniona i przeznaczona do wypożyczeń na zewnątrz.
  • W elektronicznej bazie danych dostępna jest wybiórcza bibliografia zawartości czasopism wyselekcjonowana pod kątem wiedzy o mieście i powiecie (wpisy od początku 2008 r.)