O Budziku

Kulturalny Budzik ma pobudzić lokalną społeczność do działania i aktywności na polu kultury. Program skierowany jest do wszystkich grup wiekowych i osób ze specjalnymi potrzebami. W “budziku” przeprowadzimy szereg wydarzeń, szkoleń, warsztatów, które mają zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności.

To przede wszystkim rozpoczęcie trwałego i długofalowego partnerstwa ze stowarzyszeniami, instytucjami i utalentowanymi mieszkańcami Strzelina. Biblioteka i jej pracownicy będą odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu, pomocy merytorycznej i inicjującej wspólne działania. Program ma służyć integracji i wspieraniu inicjatyw lokalnych doświadczeniem i zapleczem pozwalającym na realizację wielu działań przydatnych lokalnej społeczności.

W ramach akcji aktywizować będziemy dzieci i młodzież we wspólnym projekcie komiksu Legendy Strzelina, seniorów w projekcie albumu Ocalić od zapomnienia i przygotowania wydarzenia Miasto historii i kultury, pozostałe grupy w ramach cyklu wydarzeń Lokalnie i z pasją.