REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE


§ 1

 1. Prawo korzystania z internetu mają wszyscy zainteresowani posiadający imienną kartę naszej Biblioteki, która jest wydawana nieodpłatnie (w razie jej zagubienia lub zniszczenia opłata za wydanie kolejnej karty wynosi 10 zł).
 2. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z internetu jest zostawienie u dyżurnego bibliotekarza imiennej karty bibliotecznej, która jest zwracana po zakończeniu usługi oraz wpisanie się do zeszytu obecności, który jest wyłożony w Czytelni.
 4. Korzystających z internetu obowiązują regulaminowe przepisy dotyczące zachowania się w Czytelni – nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i spożywać posiłków, należy zachować ciszę.

§ 2

 1. Czas korzystania z internetu jest limitowany do 1 godziny (z możliwością przedłużenia czasu za zgodą bibliotekarza).
 2. Za wydruk komputerowy pobiera się opłatę (według cennika).

§ 3

 1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy komputera należy o tym powiadomić bibliotekarza, nie podejmując żadnych prób naprawy.
 2. Użytkownikom nie wolno:
  • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera;
  • korzystać z oprogramowania nie ujętego w § 4, zainstalowanego na dysku komputera bez powiadomienia i uzyskania zgody bibliotekarza.

§ 4

 1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych na CD/DVD dołączonych do książek udostępnianych w bibliotece.
 2. Korzystanie z programów multimedialnych dostępnych w bibliotece jest bezpłatne.
 3. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programu może być emitowany tylko przez słuchawki.

§ 5

1. Korzystanie z zasobów sieci internetowej jest możliwe przy pomocy zainstalowanych przeglądarek: Internet Explorer, Mircosoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera i ogranicza się do serwisów WWW –

 1. Korzystanie z zasobów sieci internetowej jest możliwe przy pomocy zainstalowanych przeglądarek: Internet Explorer, Mircosoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera i ogranicza się do serwisów WWW – Word Wide Web.
 2. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania ściągniętego z serwerów dostępnych w internecie.
 3. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pliki będą systematycznie kasowane.

DYREKTOR
Tomasz Duszyński