Bezpieczny Senior

W ramach naszego projektu dla seniorów 6 Stacji Coolturalnej Generacji nasze uczestniczki rozmawiały z Panią aspirant Joanna Demską. A mowa była o bezpieczeństwie. Pani Joanna przestrzegała, informowała i opowiadała o zagrożeniach, które mogą czyhać na nas na każdym kroku.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0” edycja V

@FundacjaBGK

#generacja6.0